Обуки

Обука за млади менаџери - 45-та група
Вебруари 2015
Топ менаџмент обуки
Јануари 2014
Семинар секретарки 2013
Март 2013