Пивара Скопје: Обука за идни млади менаџери
22.03.2017
Ве покануваме на обуката за идни млади менаџери која ќе започне во април 2017 год. за која Пивара Скопје АД ја доби наградата за општествена одговорност.

Менаџмент вештини

Certificate in Management Skills


Бидете учесник во 53-та група на најпосетуваниот семинар во Република Македонија со најнови теми и содржини од менаџментот. Применете ги најновите светски искуства на менаџментот во јавната и бизнис администрација.

Програмски модули:


     •   Комуникациски и презентациски вештини


     •   Маркетинг во пракса


     •   Ефективна тимска работа


     •   Лидерство за управување со промени


     •   Човечки ресурси и правно работење 

     •
   Финансии и сметководство

     •
   Деловен англиски јазик

     •
   Компјутери MS Word, MS Excel и MS Power Point

     • Управување со време, грижа за себе и добросостојба, емоционална интелигенција,

        самостоен маркетинг за вработување и унапредување на работното место.


     •   Личен акционен план за развој


Согласно најновите програми од најдобрите универзитети во Европа, Америка, Австралија и Јапонија за само шест (6) недели ќе ги добиете сите неопходни вештини.

Учесници на семинарот може да бидат заинтересирани без разлика на стручната подготовка. Секој учесник добива сертификат на македонски и англиски јазик.

Семинарот се одржува два пати неделно (понеделник и среда) од 17:00 до 20:00 часот во просториите на Центарот за образование и обука на Пивара Скопје.

Цената на обуката е 9.800,00 денари (со вклучен ДДВ) и може да се плати на две месечни рати.

Наставата е водена од тимот на Мотива со видео презентации, гости предавачи, менаџмент игри. Компјутер на располагање за секој учесник.

Контактирајте не на тел. 3061-114, 3061-834 и 070/358680, Мотива или аплицирајте на линкот подолу...


 


Аплицирај тука...